Yem Fabri̇kası 
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
Yem Fabrikası 
Yem Fabrikası 

Yem Fabrikaları

Yem fabrikaları, fabrikaya giren hammaddenin, insan eli değmeden işlenip paketlenmiş yem haline getirilen üretim prosesleridir. Otomasyon ise insan eli değmeden yapılan bu üretimin verimliliğini arttıran ve sistemin stabilizasyonunu sağlayan en önemli faktördür.
Yem fabrikalarının işleyiş sürecini, hammadde transfer, dozajlama, üretim, peletleme ve paketleme gibi ana başlıklar altında toplayabiliriz.

Hammaddde Transfer Prosesi

İlk önce gelen hammaddenin kantarda tartımı yapılır. Ölçülen değer veri ağı aracılığıyla sisteme düşer. Hammadde kalite kontrolünden sonra planlanan siloya transferi başlar. Transfer bitiminde reel değer ilgili siloda gösterilir.

Mikro & Makro Dozajlama

İstenilen rasyona göre reçete belirlenir ve üretim planı oluşturulur. Belirlenen üretim planına göre ana dozaj, premiks ve likit katkıları reçete içeriğine göre dozajlama işlemi başlar. Karışım elemanlarının doğru oranlarda alınması için dozajlama ünitesinin altındaki tartım ünitesine elemanlar ait depolardan hızları ayarlanabilen taşıyıcılar vasıtasıyla alınarak ve miktarlarda ki hata oranı minimalize edilir. Dozajlama işleminin tüm aşamaları kaydedilerek stok ve üretim raporları detaylı olarak kullanıcıya sunulur.

Üretim

Sistemin genel olarak çalışma prensibi değirmen akımını girilen hedef akım değerleri arasında tutarak minimum zamanda maksimum performansı sağlamaktır. Program, okunan akım değerine göre besleme motorunun devrini arttırıp, azaltır. Besleme hızı ilk olarak başlangıç hız parametresi için girilen değeri alır. Daha sonra değirmenin akımı üst limitlere yaklaşıncaya kadar besleme hızı artar. Eğer Değirmen akımı üst akım limitinin üstündeyse besleme hızı azalmaya başlar. Karıştırıcının karıştırma süreleri sistem parametreleri üzerinden ayarlanabilir durumdadır, parametreye girilen süre kadar karıştırma işlemi devam eder. İlave edilmesi gereken likitler ve premiks grupları prosese bu noktada dozajlama sistemi ile dahil edilir.

Peletleme

Pellet Pres makineleri, üretim sürecinde ki materyali buhar ile harmanlayarak istenilen disk çapına göre pellet yem elde edilen makinelerdir. Otomasyon dahilinde buhar vanası ve besleme hızı regüle edilerek makineyi bloke etmeden en kısa sürede hedef değerlerine ulaştırılır. Akım, buhar ve sıcaklık değerlerine göre otomatik olarak kullanıldığı gibi istenildiğinde manuel kullanım olanağı da sağlanmaktadır. Akım, buhar ve sıcaklık trend grafikleri ve raporları, kapasite ve verim raporları ile makinenin performansı hakkında yorum yapmak mümkün hale gelir.

Paketleme

Ürün tipine göre reçete oluşturulur. Bu reçeteler baz alınarak hızlı ve hassas tartım için kantar besleme hızları ayarlanır. Ürüne göre değişkenlik gösterebilir. Paketleme sonunda ürün adetleri sayılarak raporlama kısmında kayıt altında tutulmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın